Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.12.09
0
Monografia o Rači z roku 2002

Materiály z e-knihy
RAČA Z dejín a pamiatok obce


RAČA Z dejín a pamiatok obce1. VZNIK OBCE A JEJ NÁZVU
2. VÝVOJ OBCE
3. KOSTOLY
4. SOCHY
5. KRÍŽE
6. POMNÍKY V OBCI
7. POMNÍKY NA CINTORÍNE
8. BUDOVY
9. STUDNE
10. HISTÓRIA ŠKÔL
11. OSOBNOSTI NA FAREV Rači sa nenachádzala ani jedna verejná studňa na pramenitú vodu. Všetky studne boli len na prítokovú vodu; napájali ich potoky pretekajúce Račou. Stávalo sa, že vo veľkom suchu studne nemali vodu. Voda do studní pretekala cez pieskové filtračné pole, vytvorené prirodzenou cestou, alebo aj umele, napríklad na prívod vody do studní na dolnom konci obce, teraz ulica Pri vinohradoch. Tu boli tri studne ako bazény, zakryté doštenou strechou a uzatvorené dvierkami. Voda sa naberala pomocou háku, alebo pri vyššom stave vody aj bez háku. Tieto studne sa nazývali „čistiarne“ a voda bola privádzaná z potoka tečúceho od Kopaníc. Všetky tri studne boli navzájom prepojené jedným prítokom vody. Studne boli od seba vo vzdialenosti asi po 100 m. Prvá sa nachádzala približne pred samoobsluhou „Jedľa“. Túto možno nájsť podľa betónovej plochy, ktorá zároveň ukazuje veľkosť pôvodnej studne. Druhá bola v blízkosti sochy sv. Floriána a tretia smerom ku kaplnke sv. Anny.


Studňa "čistiareň"

Najviac boli rozšírené otvorené studne na naberanie hákom; obec ich mala niekoľko.


Studňa "otvorená", po obci ich bolo najviac

Pri väčších hĺbkach, kde už nebolo možné naberanie hákom, boli studne „reťazové “. V Rači boli dve takéto studne. Jedna pred katolíckou farou na hornom konci; hlboká až 14 m. Druhá bola na dolnom konci obce, na rázcestí ulíc Podbrezovská a Pri vinohradoch, čo vidno podľa betónovej dosky. V podstate to bola tiež otvorená studňa s hranolovým rámom, na ktorom bolo koleso s „nekonečnou“ reťazou a okovaným dreveným vedrom na vyťahovanie vody zo studne.


Studňa "reťazová"

Ďalej tu boli „rumpálové“ studne, ktoré však neslúžili ako verejné, ale nachádzali sa v gazdovských dvoroch.


Studňa "rumpálová"

Ďalším typom studní boli studne vahadlové, nazývané „húlové“. Jedna stála pred obecnou „Pastierňou“ na konci obce a ďalšie sa nachádzali na urbárskom „Pasienku“. Takéto studne ešte možné vidieť na južnom Slovensku.


Studňa "húlová - vahadlová"

Začiatkom štyridsiatych rokoch minulého storočia sa studne uzatvárali betónovými doskami a osádzali sa na ne ručné pumpy. Takáto podoba studní pretrvala v Rači až do zriadenia vodovodu, ktorý bol do obce zavedený brigádnicky v roku 1948 z bývalej Dynamitky (dnes Gaštanový hájik). Vodovod bol rozvedený po obci len vo forme čerpacích stojanov na určitých miestach.

Možnosť pripojenia domácností na verejný – mestský vodovod získala obec až po výstavbe sídliska Krasňany. Dnes považujeme za samozrejmosť, že otočíme kohútikom a voda nám tečie. Nie vždy to tak bolo – voda sa musela s námahou donášať do domácnosti a nebolo jej vždy dostatok, napríklad v prípade požiaru a najmä počas sucha, keď potoky vyschli.


Materiály z e-knihy
RAČA Z dejín a pamiatok obce

0 comments:

Zverejnenie komentára