Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Račiansky historik a pamätník, kultúrny činovník a národovec
Ľudovít Havlovič, račiansky historikĽudovít Havlovič sa narodil 2. júna 1927 v Račištorfe, kde prežil celý svoj život.

Vyše polstoročia života zasvätil svojej záľube, štúdiu archívnych dokumentov a skúmaniu histórie, osobitne histórie svojej rodnej Rače.
Dlhé roky je aktívnym členom kultúrnej komisie pri MÚ Mestskej časti Rača.

Je jedným z autorov a realizátorov myšlienky založenia Račianskej izby etnografického múzea s dokumentami a exponátmi z bohatej histórie obce Rača.

V rokoch 2001 a 2002 autorsky pripravil a s podporou Miestneho úradu MČ Rača vydal publikáciu RAČA - Z dejín a pamiatok obce (vydalo Vydavateľstvo FB, Bratislava 2002), v ktorej uverejnil podstatnú časť výsledkov svojho celoživotného skúmania vyše 750-ročnej histórie tejto malokarpatskej obce.

V roku 2003 mu bola udelená Výročná cena Samuela Zocha za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore Miestneho odboru Matice slovenskej v Rači, za mimoriadne agilnú lektorskú a publikačnú činnosť a za podiel pri spracovávaní našej národnej histórie.

V súčasnosti pôsobí ako lektor, ktorý s láskou približuje školskej mládeži miestnu históriu a s ňou spätú históriu slovenského národa.