Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Račiansky historik a pamätník, kultúrny činovník a národovec
Ľudovít Havlovič, račiansky historikĽudovít Havlovič sa narodil 2. júna 1927 v Račištorfe, kde prežil celý svoj život.

Vyše polstoročia života zasvätil svojej záľube, štúdiu archívnych dokumentov a skúmaniu histórie, osobitne histórie svojej rodnej Rače. Dlhé roky pôsobil v kultúrnej komisii MZ Rača.

Bol jedným z autorov myšlienky a spolurealizátorom založenia Račianskej izby, etnografického múzea s dokumentami a exponátmi z bohatej histórie obce Rača.

V rokoch 2001 a 2002 autorsky pripravil a s podporou Miestneho úradu MČ Rača vydal publikáciu RAČA - Z dejín a pamiatok obce (vydalo Vydavateľstvo FB, Bratislava 2002), v ktorej uverejnil podstatnú časť výsledkov svojho celoživotného skúmania vyše 750-ročnej histórie tejto malokarpatskej obce.

V roku 2017 vydal vlastným nákladom manželky Márie Havlovičovej
knihu RAČA • Z dejín a pamiatok.

V roku 2000 mu bolo udelené vyznamenanie Račianske srdce a v roku 2003 Výročná cena Samuela Zocha za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore Miestneho odboru Matice slovenskej v Rači, za mimoriadne agilnú lektorskú a publikačnú činnosť a za podiel pri spracovávaní našej národnej histórie.

Dlhodobo pôsobil ako lektor, ktorý s láskou približoval školskej mládeži miestnu históriu a s ňou spätú históriu slovenského národa.

Cestu životom uzavrel 18. júna 2021 v Dúbravke.